Vad är SMART Board Skola

Vad är SMART Board?

 

SMART Board är lärarens pedagogiska undervisningsverktyg

— en interaktiv whiteboard, dator och projektor i ett och samma verktyg. 

 

SMART Board iQ når du alla funktioner utan att koppla in en dator.

Med SMART Board® kan lärare leda en elevaktiv, digital undervisning utan att vara expert på IT.

 

Vad är SMART Board

Hur funkar SMART Board?

SMART Board kan du fortsätta att interagera med eleverna så som du alltid har gjort på whiteboarden eller på svarta tavlan, vem som helst kan gå fram till SMART Board och skriva eller sudda.

 

På SMART Board kan du dessutom använda alla resurser som finns på datorn och på internet. Du kan visa film, söka fakta på internet, arbeta med interaktiva övningar på läromedelsförlagens och andras webbsidor eller skapa egna interaktiva lektioner i den medföljande mjukvarusviten SMART Learning Suite. Spara lektionsfilen med era anteckningar, repetera, mejla eller skriv ut.

 

SMART Board med mjukvarusviten SMART Learning Suite fungerar som klassens gemensamma plattform där elever och lärare kan kommunicera och interagera med elevernas olika digitala arbetsverktyg, datorer, chromebooks, surfplattor, telefoner, ipad och androider. Med SLS Online kan läraren dela lektionerna till elevernas digitala enheter och låta dem arbeta med innehållet i sin egen takt.

Med SMART Board kan du tillgodose alla elevers olika inlärningsstilar.

 

FILM - Varför SMART Board

SMART Learning Suite

- mjukvara för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen


Mer om SMART Learning Suite

SMART Board iQ sparar energi och miljö

- spara pengar med lägre förbrukningskostnad

- för en hållbar utveckling

Närvarosensor SMARTBoard
Energiförbrukning SMARTBoard
SMARTBoard Energy Star
Konfliktfria mineraler och material SMART Board

 *i jämförelse med genomsnittsskärmen på marknaden

Utbildning kräver interaktion

Utbildning sker när människor interagerar med varandra. När vi samtalar, funderar, analyserar och drar slutsatser.

Interaktion kräver att det finns en kontakt mellan deltagarna i gruppen och ett flöde som inte bryts.

En grupp människor som interagerar med varandra behöver en gemensam yta att samlas kring.

Pedagoger har i alla tider använt en gemensam yta i undervisningen,

vi har ritat med pinnar i sanden, skrivit med kritor på svarta tavlan och gjort tankekartor på whiteboarden.


Fjärrundervisning med digitala verktyg och SMART Board

Användarvänligheten gör att SMART Board är ett väldigt bra digitalt hjälpmedel vid distansundervisning. Varken lärare eller elever behöver lägga ner tid på den digitala tekniken, allt fokus går till undervisningen och kontakten mellan alla deltagare i gruppen. Mjukvarusviten SMART Learning Suite erbjuder en mängd funktioner som underlättar kollaboration, tydlighet och återkoppling under all typ av undervisning som sker online.


Se hur Benhurst Primary School har utvecklats med digitala verktyg:

Vad lärare säger om SMART Board

"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."

 

"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"

 

"Monsterquiz och SMART lab engagerar eleverna fullt ut."

 

"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."

 

"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."

 

"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."

 

"Vi kan vara spontana och direkt visa hur något ser ut om eleverna undrar över något."

 

"Jag använder vår SMART Board varje lektion, SMART Board är ett måste i undervisningen idag."

 

"SMART Board blir en naturlig samlingspunkt i klassrummet som ökar elevernas fokus."

Vi kommer till din skola och visar hur ni kan arbeta med SMART Board

ihop med andra digitala verktyg

Forskning om SMART Board Teaching, Technology and Learning 2016

Forskning om SMART Board

Hur digitala verktyg och digitala arbetsmetoder kan höja kvalitén på undervisningen: "Teaching, Technology and Learning".

 

"Technology that empowers students to actively
participate and create their own content, and to work together
with their peers and teachers, produces better results."


 

Ladda hem rapporten
"Teaching, Technology and Learning"

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen pedagoger, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE