SMART Board hållbarhet och rättvisa

HÅLLBARHET OCH ANSVAR

SMART Technologies arbetar ständigt för att minimera klimatpåverkan.

Inom varje del av organisationen tar SMART hänsyn till den ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan av deras produkter och tjänster, från en produkts första designfas till slutet av sin livslängd.

Läs nedan om några exempel på hur SMART jobbar för en mer hållbar och rättvis värld.

SMART Board hållbarhet för klimatets skull

Hur miljöansvar ser ut på SMART

SMART Board håller längre - mindre avfall

SMART Board interaktiva skärmar är designade för att hålla längre och genomgår rigorösa tester av accelererad livslängd, inklusive extrem temperatur-, fuktighet-och spänningstestning. Automatiska OTA-uppdateringar hjälper till att maximera produktens livslängd och minimerar behovet av att byta ut hårdvara vilket leder till mindre elektronikavfall.

SMART Board för en hållbar framtid
SMART Board för en hållbar framtid

SMART arbetar för att minska sina koldioxidavtryck

SMART identifierar ständigt nya sätt att minska sina koldioxidavtryck. Kartongerna som skärmarna fraktas i är återvinningsbara och det senaste initiativet att optimera frakterna har minskat kartongernas storlek och material vilket gör att det får plats upp till 30% fler produkter i fraktcontainrarna.

SMART Board miljöcertifierade för lägre energiförbrukning

SMART Board interaktiva skärmar är ENERGY STAR®-certifierade och EcoDesign-kompatibla, designade för att hjälpa dig att sänka energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Inbyggda sensorer gör att SMART Board skärmar kan gå ner i energisparläge och sedan starta automatiskt för en mer energieffektiv prestanda.

SMART Board för en hållbar framtid
SMART Board för en hållbar framtid

SMART köper mineraler på ett ansvarsfullt sätt

SMART köper komponenter och material från företag som delar värderingar om mänskliga rättigheter, etik och miljöansvar. SMART utvärderar och granskar noggrant leverantörerna med avseende på deras åtagande att bli konfliktfria.

Mänskliga rättigheter och code of conduct

Alla leverantörer och underleverantörer måste underteckna SMARTs uppförandekod för leverantörer, som kräver efterlevnad av acceptabla arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet samt miljö- och etiska standarder.

SMART har ett certifierat engagemang för miljön

Certifieringar och efterlevnad av standarder är en indikator på hur SMART tar ansvar på allvar.

  • ISO 14001 certified
  • LEED certified
  • ENERGY STAR® certified
  • EU EcoDesign compliant
  • Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) compliant
  • Reduction of Hazardous Substances (RoHS) compliant
SMART Board miljöcertifierad

Investera i klassrumsteknik som uppfyller dina krav

Oavsett om du köper din första interaktiva skärm eller för närvarande använder en konkurrerande hårdvarulösning, är bytet enklare än du tror.

Läs mer om SMART Board iQ Skola
Läs mer om SMART Board iQ Företag