SMART Cerifierad utbildning för SMART Board® interaktiva lösningar

för företag och organisationer

 För att säkerställa att investeringen ger önskat resultat har Netsmart utarbetat ett väl fungerande utbildningskoncept anpassat för olika branscher och behov.

Samtliga utbildningar startar med en kortare nulägesanalys där vi tittar på bland annat teknikmognad, möteskultur- och policys. Skräddarsydda snabbguider samt en enklare utvärdering ingår. Kundanpassade instruktionsfilmer finns som tillval.


Netsmart AB har varit Sveriges SMART Certifierad Leverantör av utbildningar sedan 2001. Alla våra utbildare är SMART Certifierade Utbildare och har mångårig erfarenhet av utbildning och förändringsarbete.


Kontakta oss för bokning och mer information

SMART TeamWorks™ = ST

SMART Meeting Pro™ = SMP

 • SMART Board® Pro Grundutbildning
 • ST/SMP Grundutbildning
 • ST/SMP Grundutbildning Uppföljning
 • ST/SMP Utbildning för helpdesk/konferensansvarig
 • ST/SMP Train the trainer – Utbilda dina kollegor
 • ST/SMP Inspirationsdag
 • ST/SMP Strategi för implementering

SMART Board® Pro Grundutbildning

1,5 h där vi diskuterar relevanta funktioner och arbetssätt.
Målet är att användarna skall känna sig trygga i att använda SMART Board Pro
till att presentera, brainstorma och granska dokument.


Utbildningens innehåll:


 • Funktionerna i iQ-modulen utan behov av att ansluta dator
 • Skriv, spara, bjud in deltagare på distans och kollaborera på den digitala whiteboarden
 • Använd pennorna i den inbyggda webbläsaren
 • Skärmdela från alla olika enheter, iOS, Android, Miracast
 • Byta källa – anslut din dator eller annan enhet till skärmen
 • Arbeta med extrafunktioner i Powerpoint på SMART Board Pro

ST/SMP Grundutbildning steg 1


2 + 2 h där vi diskuterar relevanta funktioner och arbetssätt. Målet är att användarna skall känna sig trygga i att använda SMART-lösningen till att presentera, brainstorma och granska dokument.


Vi går igenom funktioner i programvaran samt hur man kan arbeta i Microsoft Office. Kortare genomgång av hur SMART fungerar med övriga programvaror.


2 h uppföljning efter 3-4 veckor (kan genomföras på distans)


Max 10 deltagare

ST/SMP Grundutbildning steg 2


2h utbildning där vi går igenom och diskuterar valda arbetssätt som gåtts igenom under grundutbildningen. Målet är att ge användarna fördjupad kunskap i hur man kan effektivisera sina möten.


För bästa resultat genomförs Grundutbildning Uppföljning tidigast en månad efter Grundutbildningen.


Denna utbildning kan bokas närhelst man önskar få lite uppfräschning i sina kunskaper.


Max 10 deltagare som genomgått Grundutbildning Steg 1.

ST/SMP Utbildning för helpdesk och konferensansvarig


En 2 + 1 h utbildning där fokus ligger på grundläggande funktioner/arbetssätt samt felsökning och support.


Målet är att deltagarna skall kunna ge grundläggande användar- och teknisk support till övriga användare.


1 h uppföljning efter 1-2 veckor (kan genomföras på distans).


Max 10 deltagare

ST/SMP Train the trainer - Utbilda dina kollegor


2 + 2 + 1 h eller 4 + 1 h utbildning där vi på djupet diskuterar bästa sätt att lära ut hur SMART-lösningar fungerar. Vidare diskuteras effektiva arbetssätt och pedagogik. Målet är att deltagarna själva skall kunna hålla internutbildningar.


1 h uppföljning efter 1-2 veckor (kan genomföras på distans).


Max 5 deltagare

ST/SMP Inspirationsdag


45 min inspirationspass löpande under en heldag. Målet är att deltagarna skall förstå vilka möjligheter en SMART-lösning kan ge i det dagliga arbete.


Vi rekommenderar att en Inspirationsdag följs upp av en Grundutbildning för de som vill fördjupa sina kunskaper.


Max 15 deltagare

ST/SMP Strategi för implementering


För företag/organisationer som på kortast möjliga tid önskar effektivisera sina mötesrutiner och arbetssätt.


Analys av organisation, medarbetarenkät, konsultation och ett utbildningspaket ingår (kompletteras med fler utbildningspaket för större grupper).

Utbildning

Vi säkerställer att investeringen ger önskat reslutat

Branscher

Vad kan SMART tillföra

din bransch?

SMART återförsäljare

Hitta din lokala SMART ackrediterade återförsäljare

Support

Netsmart finns med dig

hela vägen