SMART Learning Suite inkl Lumio och SMART Notebook

Komplett mjukvarusvit för det flexibla klassrummet

SMART Learning Suite mjukvara för undervisning


SMART Learning Suite innehåller SMART Notebook och Lumio


Lumio
SMART Notebook

SMART Learning Suite är den kompletta mjukvarusviten för undervisning och består av Lumio online-mjukvara och SMART Notebook Plus som laddas hem på lärarens datorer.


Interaktiva lektioner, kollaborativa arbetsytor, individuella handouts, spelbaserade aktiviteter, tävlingar, frågesporter och responsverktyg. I SMART Learning Suite är allt samlat på ett ställe, enkelt att skapa, dela och spara. GDPR-säker. På svenska.


Dokument

Checklista - vad ska du tänka på när du köper digitala verktyg? Pdf, 64 kB.

Att undervisa med SMART Learning Suite

Planera med SMART Learning Suite

Planera i SMART Learning Suite

Kartlägg elevernas förkunskaper med SMART Respons — Vad kan eleverna? Vad vill de lära sig och hur vill de arbeta?


Förbered dina lektioner i SMART Notebook eller utgå från en färdig PDF, PowerPoint eller Google-dokument. Använd bilder och interaktiva objekt från galleriet, komplettera med egna foton eller bilder från internet. Skapa spelbaserade övningar anpassade efter ditt ämne och elevgrupp med hjälp av de medföljande mallarna. Länka till webbsidor och bädda in filmer från YouTube. Lägg till ljud. Lämna plats för elevernas egna idéer, tankar och förslag. Förbered en kollaborativ arbetsyta i Lumio på vilken eleverna kan samarbeta, ta reda på fakta och lösa problem. Flippa klassrummet med SMART Inspelare.

 

Undervisa flexibelt i SMART Learning Suite

Med SMART Learning Suite anpassar du enkelt metod efter situation och växlar sömlöst mellan den så kallade katederundervisningen, flipped classroom / blended learning och distansundervisning.


Använd textpennan, mattepennan, matteverktygen och magiska pennan för att förtydliga och förenkla. Låt eleverna vara med och brainstorma med Shout it Out. Bygg interaktiva tankekartor med text och bilder. Undersök objekt i 3D. Jämför elevernas olika lösningar, visa förstoringar och gör experiment under SMART dokumentkamera. Lägg till klockor, timers, tärningar och slumpgeneratorer.


Låt eleverna kollaborera och lösa uppgifter på en gemensam digital arbetsyta i Lumio, i skolan eller på distans. Lägg till spelinspirerade övningar. Dela ut lektionerna till elevernas digitala enheter i Lumio och låt dem arbeta i egen takt var som helst när som helst. Spela in lektionen med SMART Inspelare.

SMART Learning Suite i det digitala klassrummet
Uppföljning och formativ bedömning i SMART Learning Suite

Uppföljning och utvärdering i SMART Learning Suite

SMART Respons ger underlag till den formativa bedömningen. Skapa enkelt test och utvärderingar som eleverna svarar på via dator, chromebook, platta eller telefon, hemma eller i klassrummet. När läraren avslutar provet får eleverna en direkt återkoppling på sin egen enhet hur han eller hon har svarat. Klassen går gemensamt igenom svaren på SMART Board och får ytterligare ett tillfälle att fördjupa sina kunskaper.


Proven i responsverktyget genererar en komplett sammanställning över samtliga elevers resultat vilket gör det möjligt att jämföra elevgruppens kunskapsnivå innan och efter ett moment, följa utvecklingen och utvärdera undervisningen. Skolan och kommunen kan vidare utvärdera undervisningens måluppfyllelse. Använd resultaten i det fortsatta arbetet för att nå uppsatta mål.

60 miljoner lärare och elever jobbar SMART


"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMARTBoard Broschyr

SMART Skolbroschyr med checklista

Ladda hem den kompletta skolbroschyren med alla lösningar för SMART Skola.

Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.

Ladda hem broschyren Pdf, 5 MB.

Utbildning

Kom igång med SMART Board, Lumio och SMART Notebook.

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.

Boka demo

Upptäck SMART Board, Lumio och SMART Notebook.