SMART Board® interaktiv skärm i alla typer av möten

Presentation, brainstorming, samarbete, distans

SMART Board® Pro - för alla möten

Möten har olika syften och kan innehålla en eller flera delar, att presentera och informera, brainstorma och arbeta kollaborativt, granska dokument eller planera visuellt. SMART Board effektiviserar alla olika mötesformer, både lokalt och på distans.


Broschyrer

Presentation / Information

Under ett presentationsmöte vill mötesledaren delge information till mötesdeltagarna. Presentationsmötet är främst en envägskommunikation som ska vara tydlig, engagerande och effektiv. Vanligt förekommande presentationsverktyg är presentationsmjukvaran Powerpoint och projektor/skärm tillsammans med en whiteboard eller ett blädderblock.


Med hjälp avSMART Board® kan du med enkla medel effektivisera alla delar i presentationsmötet, förarbetet, genomförandet och efterarbetet.


Brainstorming / Kollaborativt möte

En whiteboard eller ett blädderblock är ett utmärkt verktyg för brainstorming och kollaborativa möten. Om du vill spara innehållet tar du kanske ett foto med din telefon eller surfplatta.


Om du istället arbetar med en SMART Board® kan du enkelt bjuda in deltagare, även på distans, spara och dela innehållet digitalt och sedan gå tillbaka och fortsätta arbeta vid annat tillfälle. Alla mötesdeltagare kan bidra med noteringar från sin egen smartphone, dator eller surfplatta på den gemensamma digitala whiteboarden, även på distans. 

Granskning

För att kunna granska dokument, ritningar och manualer är det viktigt att alla kan se innehållet.


När du arbetar med SMART Board® är det enkelt att bjuda in deltagare även på distans och arbeta och förändra i samma dokument i realtid. Ni delar dokumentet digitalt och alla har alltid tillgång till den senaste versionen.


Visuell planering

För att få en struktur på produktflöden, projektarbeten och schemaläggning är visuell planering ett bra arbetssätt. Med flödescheman eller sticky notes-lappar på en whiteboard får du en bra översikt, men informationen är svårtillgänglig för den som inte är på plats. Genom att arbeta med visuell planering på SMART Board® blir det tydligare, enklare och lätt att dela till alla, även på distans. Det blir även möjligt att spåra och spara förändringar i flödet för utvärdering och utveckling av arbetssättet.

Utbildning

Vi säkerställer att investeringen ger önskat reslutat

Branscher

Vad kan SMART tillföra

din bransch?

SMART återförsäljare

Hitta din lokala SMART ackrediterade återförsäljare

Support

Netsmart finns med dig

hela vägen