Dataskydd (GDPR och Almmänna villkor

  SMART Technologies och GDPR

  SMART Technologies följer GDPR och dataskyddsförordningens föreskrifter och lagrar allt innehåll på Europeisk server, läs mer om hur SMART Technologies skyddar personuppgifter och innehåll i sina lösningar.


  Netsmart och GDPR

  Netsmart AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).


  • Vi använder informationen endast för det ändamål vi har angett (ändamålsbegränsning).
  • Vi samlar inte in och lagrar inte information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts (uppgiftsminimering).
  • Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses (öppenhet).
  • Vi tillser att behandling av personuppgifter är spårbar och att vi eller våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen (ansvarsskyldighet).
  • Vi tillser att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett (tillgänglighet).
  • Vi tillser att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras (integritet).
  • Vi tillser att personuppgifter hanteras konfidentiellt (konfidentialitet).


  En stor del av den behandling av personuppgifter som sker av Netsmart AB sker på basis av avtal. När du eller din skola/företag/organisation/kommun köper SMART hårdvara, SMART mjukvara eller när du deltar i våra utbildningar

  ingås ett avtal om att du vill ha information av Netsmart AB för att kunna använda din köpta produkt eller lösning fullt ut.


  I övriga fall baseras vår behandling av personuppgifter på samtycke. Genom att kontakta oss, delta i tävlingar, inspirationsdagar eller andra event samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av kontakten, tävlingen eller eventet.


  Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter. De personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster är vanligen:

  • namn
  • arbetsplats
  • e-postadress
  • telefonnummer

  Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@netsmart.se.

  Du kan också alltid kontakta Integritesskyddssmyndigheten (fram till 2018 Datainspektionen) om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas, på datainspektionen@datainspektionen.se.