SMART Notebook logo

SMART Notebook®

- den världsledande plattformen för

digital undervisning.

Plattformsoberoende.

 

FILM - SMART Notebook

Vad är SMART Notebook

Vad är SMART Notebook?

SMART Notebook är pedagogens mjukvara och världens mest använda plattform för digital undervisning. SMART Notebook laddas hem på pedagogens dator och används vid lärarledd undervisning kring den stora digitala gemensamma ytan.

 

Pedagoger och elever samtalar, interagerar och löser problem i helgrupp, i mindre grupp eller enskilt vid SMART Board. SMART Notebook innehåller verktyg och funktioner anpassade till alla ämnen och åldrar.

 

SMART Notebok skapar flöde i undervisning

SMART Notebook har utvecklats hand i hand med hårdvaran, SMART Board, och de är optimerade att fungera tillsammans.

 

Ska du skriva använder du pennan i det aktiva pennfacket, vill du flytta det du skrivit använder du fingret, vill du sudda använder du handflatan. Alla funktioner finns ett eller två knapptryck iväg.

 

Pedagoger och elever ska kunna ägna sin tid åt utbildning och inte behöva lägga kraft på tekniken.

 

SMART Notebook skapar flöde i undervisningen
SMART Notebook länkar samman alla digitala verktyg i klassrummet

SMART Notebook länkar samman elevernas arbetsverktyg

Mjukvaran SMART Notebook är pedagogens undervisningsverktyg och fungerar som den gemensamma länken mellan elevernas olika arbetsverktyg och SMART Board.

 

Mjukvarorna i SMART Learning Suite stödjer alla olika

lärarstilar och digitala arbetsverktyg.

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE