SLS Online
i klassrummet och på distans

Gör digitaliseringen möjlig för alla

Skapa gratiskonto >>


NYHET!

SLS Online finns nu som gratismjukvara


SLS Online Free

  • Alla funktioner
  • Spara 50 MB lektioner
  • Var som helst, när som helst
  • Plattformsoberorende
  • Ingen tidsbegränsning

Skapa gratiskonto SLS Online >>

SLS Online Licens

  • Alla funktioner
  • Obegränsat antal lektioner
  • Var som helst, när som helst
  • Plattformsoberorende
  • Pris från ca 49 kr/lärare/månad


Kontakta oss för prisförslag >>

SLS Online så enkel att alla kan nyttja fördelarna med digitaliseringen

Med SMART Learning Suite Online kommer lärare åt och kan dela allt sitt lektionsinnehåll till eleverna när som helst, var som helst, från alla olika digitala enheter. Läraren laddar upp PDF, Power Point, Google-dokument och SMART Notebook®-lektioner till SLS Online, lägger till interaktiva funktioner och delar till eleverna som kan arbeta i egen takt på sina digitala enheter. Läraren kan följa vad eleverna gör i realtid och ge direkt feedback även på distans. Spelbaserade övningar, frågesporter, digitala prov och kollaborativa arbetsytor. SMART Learning Suite Online skapar helt nya förutsättningar för en kreativ, flexibel och elevaktiv undervisning oavsett var eleverna befinner sig. För alla pedagogiska inriktningar, åldrar och ämnen. Plattformsoberoende.


Produktblad >>

Övriga dokument >>


Logga in på SLS Online >>

SLS Online ingår i SMART Learning Suite

Ingen extra kostnad för SLS Online utöver den vanliga licenskostnaden för SMART Learning Suite.


Pris: från 49 kr/lärare/månad


Prova SMART Learning Suite 45 dagar utan kostnad >>

SLS Online i distansundervisningen

Se filmen hur SLS Online fungerarar i distans- och fjärrundervisning

med Microsoft Teams, Google Meet och Zoom:

Integration G Suite - SLS Online

Skapa, spara och dela lektioner i olika format, SLS-filer, PDF, Power Point, Google Slides, Docs och Forms direkt inne i Google Drive.

Allt samlat på ett ställe.


Produktblad >>


Integration Microsoft Teams - SLS Online

Skapa, spara och dela lektioner i olika format, SLS-filer, PDF, Power Point direkt inne i Microsoft Teams. Allt samlat på ett ställe.

Mer om mjukvaran SLS Online

Ha alltid dina lektioner med dig

Lärare kan enkelt komma åt sina lektioner var de än befinner sig, i skolan, på bussen eller hemma. De kan dela ut lektioner till eleverna när som helst via alla olika digitala enheter, datorer, chromebooks, plattor och telefoner.


Främjar aktivt lärande

Läraren delar ut kopior av lektioner, övningar och digitala prov till sina elever. Eleverna kan arbeta med och slutföra uppgifterna i sin egen takt på vilken digital enhet som helst med en webbläsare och internetuppkoppling. Läraren kan visa och jämföra elevernas olika lösningar för att lära av varandra.


Använd dina redan skapade lektioner

Öppna, dela och spara dina lektioner i olika format, SMART Notebook, PDF. PowerPoint och Google. SLS Online fungerar med lektioner du redan har skapat.


Kollaborativa arbetsytor och individuella handouts

Läraren lägger enkelt till kollaborativa arbetsytor till lektionen där alla elever tillför innehåll och skapar tillsammans i realtid via sina digitala enheter. I så kallade Individuella handouts får eleverna sin egen yta att arbeta på.


Muntliga instruktioner

Lägg till muntliga instruktioner till sidorna i lektionen som eleverna kan lyssna på hur många gånger som helst.

Lärarledd, elevaktiv undervisning

Under lektionen kan läraren utan förberedelse plocka upp en tom arbetsyta eller en Shout it Out för att få in elevernas åsikter, tankar och funderingar.


För den formativa bedömningen

Genom att skapa och dela spelbaserade aktiviteter (SMART lab) och SMART respons-prov direkt inne i SLS Online får läraren en omedelbar överblick över elevernas kunskapsinhämtning och underlag för den formativa bedömningen.


Digital röd tråd och en pedagogisk helhet

SLS Online binder samman lektionsinnehåll, klassens gemensamma yta och elevernas enheter till en pedagogisk helhet.


Användarvänlig mjukvara som skapar flöde i undervisningen

SLS Online ger läraren förutsättningar att använda digitala verktyg i undervisningen utan att vara experter på IT. Allt finns samlat på ett ställe och läraren kan enkelt byta aktivitet under lektionen utan att tappa elevernas fokus. Så enkel att alla kan använda den.

SMART Learning Suite mjukvara

Välkommen till SMARTKlubben

På SMARTKlubben finns lektionsbank med fria lektioner, instruktionsfilmer, webinarier och mycket mer som gör det enkelt att komma igång!

Kostnadsfritt och öppen för alla.


Bli medlem i SMARTKlubben >>

Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMARTBoard Broschyr

Köpguide med checklista

Ladda hem den kompletta köpguiden för digitala verktyg i undervisningen. Guiden lotsar dig genom alla stadier i köpprocessen, från nulägesanalys, vision och mål till implementering och uppföljning.


Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.


Ladda hem köpguiden >>

60 miljoner lärare och elever jobbar SMART


"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?


SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!


SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.


SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE