SLS Online

SLS Online

- dela SMART Notebookfiler med dina elever online och låt dem arbeta i egen takt på sina enheter.

Plattformsoberoende.

 

FILM - SLS Online

SLS Online ingår i SMART Learning Suite

Ingen extra kostnad för SLS Online utöver den vanliga licenskostnaden för SMART Learning Suite.

Ladda hem 45 dagars provperiod av SMART Notebook och SMART Learning Suite >>

Prova SLS Online kostnadsfritt >>

SMART Learning Suite Online

Vad är SLS Online?

 

Med SMART Learning Suite Online kommer lärare åt alla sina SMART Notebook®-lektioner när som helst, var som helst, från alla olika digitala enheter.

 

Läraren kan dela ut sina interaktiva lektioner till eleverna och låta dem arbeta i egen takt på sina datorer, chromebooks, plattor eller telefoner.

 

Spelbaserade övningar, frågesporter, digitala prov och kollaborativa arbetsytor (BETA). SMART Learning Suite Online skapar helt nya förutsättningar för en kreativ, flexibel och elevaktiv undervisning. 

 

Så här funkar SLS Online

 1. Logga in på SLS Online

 

Gå till suite.smarttech.com. Logga in med din Google- eller Microsoft-mejl som du använder på skolan.

 

1. Film hur lärare loggar in >>

 

2. Film hur elever loggar in >>

 2. Ladda upp lektioner till SLS Online

 
Väj vilka SMART Notebook-lektioner, PDF:er och PowerPoints du vill lägga i ditt lektionsbibliotek.

 

 

3. Film hur du lägger till lektioner >>

 

4. Film hur man undervisar i SLS Online >>

3. Dela lektioner till elevernas enheter

 

Dela Notebook-fil, PDF eller PowerPoint till eleverna och låt dem arbeta med innehållet i egen takt.

 

5. Film hur du delar lektioner till eleverna >>

 4. Skapa en kollaborativ arbetsyta (BETA)

 
Låt eleverna samarbeta på en stor kollaborativ arbetsyta i realtid från sina olika enheter, var som helst, när som helst.

Fullvärdig version släpps i december 2018. 

 

6. Film hur du skapar kollaborativ arbetsyta >>

Mer om SLS Online

Ha alltid dina lektioner med dig

Lärare kan enkelt komma åt sina lektioner var de än befinner sig, i skolan, på bussen eller hemma. De kan dela ut lektioner till eleverna när som helst via alla olika digitala enheter, datorer, chromebooks, plattor och telefoner.

 

Främjar aktivt lärande

Läraren delar ut kopior av lektioner, övningar och digitala prov till sina elever. Eleverna kan arbeta med och slutföra uppgifterna i sin egen takt på vilken digital enhet som helst med en webbläsare och internetuppkoppling. Läraren kan visa och jämföra elevernas olika lösningar för att lära av varandra.

 

Använd dina redan skapade SMART Notebook-lektioner

Öppna, dela och spara dina SMART Notebook-lektioner. SLS Online fungerar med Notebook-lektioner du redan har skapat.

 

Kollaborativa arbetsytor (BETA)

Läraren kan enkelt lägga till kollaborativa arbetsytor till lektionen där alla elever kan tillföra innehåll och skapa tillsammans i realtid via sina digitala enheter.

Lärarledd, elevaktiv undervisning

Under lektionen kan läraren utan förberedelse plocka upp en tom arbetsyta eller en Shout it Out för att få in elevernas åsikter, tankar och funderingar.

 

För den formativa bedömningen

Genom att skapa och dela SMART lab-övningar och SMART response-prov direkt inne i SLS Online får läraren en omedelbar överblick över elevernas kunskapsinhämtning och underlag för den formativa bedömningen.

 

Digital röd tråd och en pedagogisk helhet

SLS Online binder samman lektionsinnehåll, klassens gemensamma yta och elevernas enheter till en pedagogisk helhet.

 

Användarvänlig mjukvara som skapar flöde i undervisningen

SLS Online ger läraren förutsättningar att använda digitala verktyg i undervisningen utan att vara experter på IT. Allt finns samlat på ett ställe och läraren kan enkelt byta aktivitet under lektionen utan att tappa elevernas fokus. Så enkel att alla kan använda den.

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE