SLS Online

SLS Online

När som helst, var som helst. För alla.


- dela SMART Notebookfiler, PDF, Power Point och Google-dokument med dina elever online. Lägg till interaktivitet till det statiska innehållet och låt eleverna arbeta i egen takt på sina enheter.

Interaktiva lektioner, kollaborativa arbetsytor, spelbaserade aktiviteter och responsverktyg skapar engagerande och varierande lektioner.


För alla pedagogiska inriktningar, åldrar och ämnen.

Plattformsoberoende.


Prova SLS Online utan kostnad

SLS Online ingår i SMART Learning Suite

Ingen extra kostnad för SLS Online utöver den vanliga licenskostnaden för SMART Learning Suite.

Vad är SLS Online?


Med SMART Learning Suite Online kommer lärare åt allt sitt lektionsinnehåll, när som helst, var som helst, från alla olika digitala enheter.


Läraren laddar upp SMART Notebook®-lektioner, PDF, Power Point och dokument i Google-format till SLS Online, lägger till interaktiva funktioner och till eleverna som kan arbeta i egen takt på sina digitala enheter.


Spelbaserade övningar, frågesporter, digitala prov och kollaborativa arbetsytor. SMART Learning Suite Online skapar helt nya förutsättningar för en kreativ, flexibel och elevaktiv undervisning. 


G Suite integration med SMART Learning Suite

Öppna, skapa, spara och dela lektioner i olika format, SLS-filer, PDF, Power Point, Google Slides, Docs och Forms direkt inne i Google Drive.


Allt samlat på ett ställe.


Läs mer om SLS och G Suite

Mer om SLS Online

Ha alltid dina lektioner med dig

Lärare kan enkelt komma åt sina lektioner var de än befinner sig, i skolan, på bussen eller hemma. De kan dela ut lektioner till eleverna när som helst via alla olika digitala enheter, datorer, chromebooks, plattor och telefoner.


Främjar aktivt lärande

Läraren delar ut kopior av lektioner, övningar och digitala prov till sina elever. Eleverna kan arbeta med och slutföra uppgifterna i sin egen takt på vilken digital enhet som helst med en webbläsare och internetuppkoppling. Läraren kan visa och jämföra elevernas olika lösningar för att lära av varandra.


Använd dina redan skapade lektioner

Öppna, dela och spara dina lektioner i olika format, SMART Notebook, PDF. PowerPoint och Google. SLS Online fungerar med lektioner du redan har skapat.


Kollaborativa arbetsytor

Läraren lägger enkelt till kollaborativa arbetsytor till lektionen där alla elever tillför innehåll och skapar tillsammans i realtid via sina digitala enheter.

Lärarledd, elevaktiv undervisning

Under lektionen kan läraren utan förberedelse plocka upp en tom arbetsyta eller en Shout it Out för att få in elevernas åsikter, tankar och funderingar.


För den formativa bedömningen

Genom att skapa och dela spelbaserade aktiviteter (SMART lab) och SMART response-prov direkt inne i SLS Online får läraren en omedelbar överblick över elevernas kunskapsinhämtning och underlag för den formativa bedömningen.


Digital röd tråd och en pedagogisk helhet

SLS Online binder samman lektionsinnehåll, klassens gemensamma yta och elevernas enheter till en pedagogisk helhet.


Användarvänlig mjukvara som skapar flöde i undervisningen

SLS Online ger läraren förutsättningar att använda digitala verktyg i undervisningen utan att vara experter på IT. Allt finns samlat på ett ställe och läraren kan enkelt byta aktivitet under lektionen utan att tappa elevernas fokus. Så enkel att alla kan använda den.

Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMART Board

Köpguide med checklista


Ladda hem den kompletta köpguiden för digitala verktyg i undervisningen. Guiden lotsar dig genom alla stadier i köpprocessen, från nulägesanalys, vision och mål till implementering och uppföljning.


Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.


Ladda hem köpguiden >>

Hur många verktyg har du i ditt klassrum?

Hur många verktyg har du i ditt klassrum?


Ladda hem översikten >>

Forskning om SMART Board i skolan

Forskning om SMART Board

 

Ladda hem rapporten >>

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE