Vad händer om min prenumeration på SMART Learning Suite går ut?

Om din SMART Learning Suite-licens går ut kan du fortfarande arbeta i det så kallade SMART Learning Suite Limited mode. Basfunktionerna i SMART Notebook fungerar som vanligt i Limited mode, men SMART lab-aktiviteter, SMART response-testen och SLS Online går in i Limited mode-läge, det betyder att du kan använda redan skapade övningar men inte skapa nya, se översikten nedan:

Om du tecknar en ny licens eller förlänger din befintliga licens får du tillbaka alla funktioner.

Tabell: Vad händer när licensen på SMART Learning Suite går ut?

Funktion

Vad händer i Limited mode

SMART lab

Du kan inte skapa nya aktiviteter men du kan använda redan skapade

SMART response

Du kan inte skapa nya aktiviteter men du kan använda redan skapade

SLS Online

Du kan inte öppna och dela dina lektioner i SLS Online, men lektionerna kommer att finnas kvar tills du förlänger licensen och får du full funktionalitet igen.

SMART Notebook:


- Bildsökning

Befintliga bilder ligger kvar med du kan inte söka efter nya

- Concept mapping

Du kan inte skapa nya tankekartor men du kan visa redan skapade

- Dela-funktion

Du kan inte dela Notebook-filer till din skärm med "Dela med din SMART Board" eller "Dela via länk"

- Geogebra

Fungerar i Limited mode

- kapp-tillägg

Fungerar inte

-Lektionsinspelare

Du kan inte spela in nya filmer, men du kan spela upp redan inspelade

- Maestro

Fungerar inte

- SMART Blocks

Du kan inte skapa nya aktiviteter med SMART Blocks men du kan använda redan skapade

- Vattenstämpel

SMART logo visas på varje sida. Vattenstämpeln syns inte när kopplad till SMART Board

- Visa skärmar

Du kan inte välja "Helskärm", "Visar två sidor" eller "Transperent bakgrund"

- YouTube

Du kan inte söka och bädda in nya videor men du kan visa redan inbäddade

 

Vad skulle SMART Learning Suite kosta för din skola eller din kommun?

Vi berättar gärna vilka olika alternativ som finns.

 

Kontakta oss

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE