Stockholms Stad tecknar nytt tre-årsavtal på SMART Learning Suite

Stockholms stad förlänger kommunlicensen på SMART Learning Suite

Aktivera din licens

Läs mer och få tillgång till din SMART Learning Suite-licens på Digitala lärresurser på Stockholms stads webbplats >>


Kostnadsfria utbildningar

Anmäl dig till kostnadsfria utbildningar >>


Mer information om Stockholms-licensen

Stockholms Stad förlänger kommunlicensen på undervisningsmjukvaran SMART Learning Suite inklusive Lumio och SMART Notebook Plus i ytterligare tre år. Lärare i grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen har fortsatt fri tillgång till världens mest använda pedagogiska undervisningsverktyg.


Interaktiva lektioner, kollaborativa arbetsytor, spelbaserade aktiviteter, tävlingar, frågesporter, omröstningar, responsverktyg och digitala prov. I SMART Learning Suite är allt samlat på ett ställe, enkelt att skapa, dela och spara. Lärarna följer elevernas arbete och ger återkoppling i realtid.


Plattformsoberoende, integrerad med Microsoft Teams och Google Drive
I SMART Learning Suite omvandlar läraren vanliga PDF:er, Power Points och Google-dokument till interaktiva lektioner för en varierad undervisning som passar alla pedagogiska inriktningar, från den mer traditionella till flippade klassrum, flexibla lärmiljöer, distans- och fjärrundervisning. SMART Learning Suite är plattformsoberoende, integrerad med Microsoft Teams och Google Drive. Lärare skapar, delar, och följer elevernas kunskapsutveckling i den miljö de redan använder och är vana vid.


60 miljoner användare
Med 60 miljoner användare är SMART Learning Suite världens mest använda undervisningsmjukvara.Mer om Lumio