SMART Learning Suite logo

SMART Learning Suite

- komplett mjukvara för utbildning

 

SMART Learning Suite är en mjukvarusvit som innehåller fyra pedagogiska

mjukvaror som på olika sätt länkar samman lärare, elever och alla digitala verktyg, datorer, chromebooks, surfplattor, telefoner och den gemensamma digitala ytan till en pedagogisk helhet i och utanför klassrummet.

 

SMART Learning Suite passar alla olika lärarstilar och pedagogiska inriktningar, från den mer traditionella till flippade klassrum och blandade, flexibla lärmiljöer.

 

FILM - SMART Learning Suite

   

SMART Learning Suite för alla delar av undervisningen

Med SMART Learning Suite anpassar du enkelt undervisningsmetod efter situation och växlar sömlöst mellan det mer traditionella berättandet och flippat klassrum / flexibla lärmiljöer.

Planera med SMART Learning Suite

Planera i SMART Learning Suite

Kartlägg elevernas förkunskaper med SMART response — Vad kan eleverna? Vad vill de lära sig och hur vill de arbeta?

 

Förbered dina genomgångar i SMART Notebook. Använd bilder och interaktiva objekt från galleriet, komplettera med egna foton eller bilder från internet. Skapa sorteringsövningar och andra interaktiva övningar med SMART lab. Länka till webbsidor och bädda in filmer från YouTube. Lägg till ljud. Lämna plats för elevernas egna idéer, tankar och förslag. Förbered en kollaborativ arbetsyta i SLS Online på vilken eleverna kan samarbeta, ta reda på fakta och lösa problem. Flippa klassrummet med SMART Inspelare.

 

Undervisa flexibelt i SMART Learning Suite

Med SMART Learning Suite anpassar du enkelt metod efter situation och växlar sömlöst mellan den så kallade katederundervisningen och flipped classroom / blended learning.

Använd textpennan, mattepennan, matteverktygen och magiska pennan i SMART Notebook för att förtydliga och förenkla.

Låt eleverna vara med och brainstorma med Shout it Out! Bygg interaktiva tankekartor med text och bilder med Concept Mapping. Undersök objekt i 3D. Jämför elevernas olika lösningar, visa förstoringar och gör experiment under SMART dokumentkamera. Låt eleverna kollaborera och lösa uppgifter på en gemensam digital arbetsyta i SLS Online, i skolan eller på distans. Krydda lektionerna med spelinspirerade övningar i SMART lab. Dela ut lektionerna till elevernas digitala enheter i SLS Online och låt dem arbeta i egen takt. Spela in lektionen med SMART Inspelare.

 

Undervisa i SMART Learning Suite
Uppföljning och formativ bedömning i SMART Learning Suite

Uppföljning och utvärdering i SMART Learning Suite

SMART response ger underlag till den formativa bedömningen. Skapa enkelt test och utvärderingar som eleverna svarar på via dator, chromebook, platta eller telefon. SMART response genererar en komplett sammanställning över samtliga elevers resultat vilket gör det möjligt att jämföra elevgruppens kunskapsnivå innan och efter ett moment och följa utvecklingen och utvärdera undervisningen. Skolan och kommunen kan vidare utvärdera undervisningens måluppfyllelse.

 

Använd resultaten i det fortsatta arbetet för att nå uppsatta mål.

Fler filmer om SMART Learning Suite

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE