SMART Learning Suite logo

SMART Learning Suite

- Omvandlar statiskt innehåll till interaktiva lektioner


SMART Learning Suite är den kompletta mjukvaran för utbildning som länkar samman lärare, elever, lektionsinnehåll och alla digitala verktyg, datorer, chromebooks, surfplattor, telefoner och den gemensamma digitala ytan till en pedagogisk helhet i och utanför klassrummet.


SMART Learning Suite ger en varierad undervisning och passar alla pedagogiska inriktningar, från den mer traditionella till flippade klassrum, blandade, flexibla lärmiljöer och fjärrundervisning.


FILM - SMART Learning Suite

   

Interaktiva lektioner


Pedagoger skapar dynamiska och interaktiva lektioner och delar dem trpdlöst till SMART Board iQ och till elevernas digitala enheter.

Läs mer >>

Kollaborativa arbetsytor


Elever använder sitt eget digitala verktyg för att utforska, samla information och samskapa på en inspirerande delad digital yta.

Läs mer >>

Spelbaserade aktiviteter


Pedagoger använder mallar för att skapa spebaserade övningar med eget innehåll på under fem minuter. Anpassas till alla åldrar och ämnen.

Läs mer >>

Formativ bedömning


Responsverktyg för formativ bedömning och utvärdering av undervisningen. Pedagoger skapar prov med text och bild.

Läs mer >>

SMART Learning Suite för alla delar av undervisningen

Med SMART Learning Suite anpassar du enkelt undervisningsmetod efter situation och växlar sömlöst mellan det mer traditionella berättandet, flippat klassrum, flexibla lärmiljöer och undervisning på distans/fjärrundervisning.

Planera med SMART Learning Suite

Planera i SMART Learning Suite

Kartlägg elevernas förkunskaper med SMART response — Vad kan eleverna? Vad vill de lära sig och hur vill de arbeta?

 

Förbered dina genomgångar i SMART Notebook. Använd bilder och interaktiva objekt från galleriet, komplettera med egna foton eller bilder från internet. Skapa sorteringsövningar och andra interaktiva övningar med SMART lab. Länka till webbsidor och bädda in filmer från YouTube. Lägg till ljud. Lämna plats för elevernas egna idéer, tankar och förslag. Förbered en kollaborativ arbetsyta i SLS Online på vilken eleverna kan samarbeta, ta reda på fakta och lösa problem. Flippa klassrummet med SMART Inspelare.

 

Undervisa flexibelt i SMART Learning Suite

Med SMART Learning Suite anpassar du enkelt metod efter situation och växlar sömlöst mellan den så kallade katederundervisningen, flipped classroom / blended learning och distansundervisning.

Använd textpennan, mattepennan, matteverktygen och magiska pennan i SMART Notebook för att förtydliga och förenkla.

Låt eleverna vara med och brainstorma med Shout it Out! Bygg interaktiva tankekartor med text och bilder med Concept Mapping. Undersök objekt i 3D. Jämför elevernas olika lösningar, visa förstoringar och gör experiment under SMART dokumentkamera. Låt eleverna kollaborera och lösa uppgifter på en gemensam digital arbetsyta i SLS Online, i skolan eller på distans. Krydda lektionerna med spelinspirerade övningar i SMART lab. Dela ut lektionerna till elevernas digitala enheter i SLS Online och låt dem arbeta i egen takt. Spela in lektionen med SMART Inspelare.


Undervisa i SMART Learning Suite
Uppföljning och formativ bedömning i SMART Learning Suite

Uppföljning och utvärdering i SMART Learning Suite

SMART response ger underlag till den formativa bedömningen. Skapa enkelt test och utvärderingar som eleverna svarar på via dator, chromebook, platta eller telefon. SMART response genererar en komplett sammanställning över samtliga elevers resultat vilket gör det möjligt att jämföra elevgruppens kunskapsnivå innan och efter ett moment och följa utvecklingen och utvärdera undervisningen. Skolan och kommunen kan vidare utvärdera undervisningens måluppfyllelse.

 

Använd resultaten i det fortsatta arbetet för att nå uppsatta mål.

Fler filmer om SMART Learning Suite

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE