SMART Learning Suite logo

SMART Learning Suite

- Omvandlar statiskt innehåll till interaktiva lektioner


Interaktiva lektioner, kollaborativa arbetsytor, spelbaserade aktiviteter och responsverktyg, SMART Learning Suite är den kompletta mjukvaran för utbildning. SMART Learning Suite är optimerad att användas tillsammans med SMART Board iQ och länkar samman elevernas digitala verktyg och den gemensamma digitala ytan till en pedagogisk helhet i och utanför klassrummet.


Med SMART Learning Suite omvandlar läraren enkelt vanliga PDF:er och Power Points till interaktiva lektioner för en varierad undervisning som passar alla pedagogiska inriktningar, från den mer traditionella till flippade klassrum, blandade, flexibla lärmiljöer och fjärrundervisning.


Prova SMART Learning Suite utan kostnad

60 miljoner användare över hela världen

SMART Learning Suite - för en varierad, elevaktiv undervisning

SMART Notebook® installeras på datorn


SMART Notebook® laddas hem på pedagogens dator, Windows eller Mac.

Pedagoger och elever samtalar, interagerar och löser problem i helgrupp, i mindre grupp eller enskilt vid SMART Board. SMART Notebook innehåller interaktiva verktyg och funktioner anpassade till alla ämnen och åldrar.


SLS Online - var som helst, när som helst


Ladda hem lektionsinnehåll (SMART Notebook, PDF, Power Point, Google-dokument) till ditt lektionsbibliotek i SLS Online, skapa spelbaserade aktiviteter och digitala prov, Lägg till interaktivitet till statiska lektioner och dela till elevernas egna digitala enheter. Var som helst, när som helst.

Läs mer om SLS Online >>

Kraftfulla verktyg som engagerar eleverna höjer måluppfyllelsen

Interaktiva lektioner


Pedagoger skapar dynamiska, interaktiva lektioner och delar dem trådlöst till SMART Board iQ och till elevernas digitala enheter.

Kollaborativa arbetsytor


Elever använder sitt eget digitala verktyg för att utforska, samla information och samskapa på en inspirerande delad digital yta.

Spelbaserade aktiviteter


Pedagoger använder mallar för att skapa spelbaserade övningar med eget innehåll på under fem minuter. Anpassas till alla åldrar och ämnen.

Formativ bedömning


Responsverktyg för formativ bedömning och utvärdering av undervisningen. Pedagoger skapar egna prov med text och bild.

G Suite integration med SMART Learning Suite

Öppna, skapa, spara och dela lektioner i olika format, SLS-filer, PDF, Power Point, Google Slides, Docs och Forms direkt inne i Google Drive.


Allt samlat på ett ställe.


Läs mer om SLS och G Suite

SMART Learning Suite för alla delar av undervisningen

Med SMART Learning Suite anpassar du enkelt undervisningsmetod efter situation och växlar sömlöst mellan det mer traditionella berättandet, flippat klassrum, flexibla lärmiljöer och undervisning på distans/fjärrundervisning.

Planera med SMART Learning Suite

Planera i SMART Learning Suite

Kartlägg elevernas förkunskaper med responsverktyget — Vad kan eleverna? Vad vill de lära sig och hur vill de arbeta?


Förbered dina genomgångar i SMART Notebook. Använd bilder och interaktiva objekt från galleriet, komplettera med egna foton eller bilder från internet. Skapa spelbaserade övningar anpassade efter ditt ämne och elevgrupp, med hjälp av de medföljande mallarna. Länka till webbsidor och bädda in filmer från YouTube. Lägg till ljud. Lämna plats för elevernas egna idéer, tankar och förslag. Förbered en kollaborativ arbetsyta i SLS Online på vilken eleverna kan samarbeta, ta reda på fakta och lösa problem. Flippa klassrummet med SMART Inspelare.

 

Undervisa flexibelt i SMART Learning Suite

Med SMART Learning Suite anpassar du enkelt metod efter situation och växlar sömlöst mellan den så kallade katederundervisningen, flipped classroom / blended learning och distansundervisning.

Använd textpennan, mattepennan, matteverktygen och magiska pennan i SMART Notebook för att förtydliga och förenkla.

Låt eleverna vara med och brainstorma med Shout it Out. Bygg interaktiva tankekartor med text och bilder. Undersök objekt i 3D. Jämför elevernas olika lösningar, visa förstoringar och gör experiment under SMART dokumentkamera. Låt eleverna kollaborera och lösa uppgifter på en gemensam digital arbetsyta i SLS Online, i skolan eller på distans. Krydda lektionerna med spelinspirerade övningar. Dela ut lektionerna till elevernas digitala enheter i SLS Online och låt dem arbeta i egen takt var som helst när som helst. Spela in lektionen med SMART Inspelare.


Undervisa i SMART Learning Suite
Uppföljning och formativ bedömning i SMART Learning Suite

Uppföljning och utvärdering i SMART Learning Suite

Responsverktyget ger underlag till den formativa bedömningen. Skapa enkelt test och utvärderingar som eleverna svarar på via dator, chromebook, platta eller telefon, hemma eller i klassrummet. När läraren avslutar provet får eleverna en direkt återkoppling på sin egen enhet hur han eller hon har svarat. Klassen går gemensamt igenom svaren på SMART Board och får ytterligare ett tillfälle att fördjupa sina kunskaper.

Proven i responsverktyget genererar en komplett sammanställning över samtliga elevers resultat vilket gör det möjligt att jämföra elevgruppens kunskapsnivå innan och efter ett moment, följa utvecklingen och utvärdera undervisningen. Skolan och kommunen kan vidare utvärdera undervisningens måluppfyllelse. Använd resultaten i det fortsatta arbetet för att nå uppsatta mål.

Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMART Board

Köpguide med checklista


Ladda hem den kompletta köpguiden för digitala verktyg i undervisningen. Guiden lotsar dig genom alla stadier i köpprocessen, från nulägesanalys, vision och mål till implementering och uppföljning.


Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.


Ladda hem köpguiden >>

Hur många verktyg har du i ditt klassrum?

Hur många verktyg har du i ditt klassrum?


Ladda hem översikten >>

Forskning om SMART Board i skolan

Forskning om SMART Board

 

Ladda hem rapporten >>

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE