Instruktionsfilmer om SMART Board Pro i digitala möten

  Integration med Microsoft, Google, Cisco Webex, Zoom m fl.

  Integration SMART Board Google Microsoft Teams Zoom Cicso Webex

  Film: SMARTBoard och Microsoft Teams

  Film: SMARTBoard och Webex

  Film: SMARTBoard och Zoom Meetings

  Film: Anslut kamera och mikrofon till SMARTBoard

  Utbildning

  Vi säkerställer att investeringen ger önskat reslutat

  Branscher

  Vad kan SMART tillföra

  din bransch?

  SMART återförsäljare

  Hitta din lokala SMART ackrediterade återförsäljare

  Support

  Netsmart finns med dig

  hela vägen