NYHET - Se elevernas resultat i spelbaserade övningar

Resultatvyn är tillgänglig i de tre mest populära aktiviteterna:

 

  • Sortera
  • Para ihop
  • Rangordna

När du startar en aktivitet ser du nedan vy och kan växla mellan "Öppna dashboard" och "Modellaktivitet".

Seesalls äventyr på Östervångsskolan

Klicka på "Öppna dashboard" och se följande vyer:
1. Översikt över klassens aktivitet 👇

Tecken för SMART Monster Seesall på teckenspråk

2. Bocka i "Visa resultat" och se klassens genomsnittliga poäng och de vanligaste felaktiga svaren 👇

SMART Monster Seesall har fått brev

3. Bocka i "Korrekt" och se de vanligaste korrekta svaren 👇

Klicka på "Elevarbete" uppe till vänster och du ser:
4. Varning! När du klickar på "Visa elevernas framsteg" syns alla elevers resultat. Vänta tills eleverna har lämnat klassrummet 👇

5. Klicka på "Visa elevernas framsteg" och se en vy över samtliga elever som deltar i aktiviteten. 👇

6. Klicka på en elev och se hur hen har svarat. 👇