Undervisa på distans med god kommunikation mellan elever och lärare – SLS Online

Helena Samber undervisar på distans med SLS Online

Jag insåg snart att SMART Learning Suite Online fungerar lika bra på distans. När vi hade vant oss vid att använda Microsoft Teams var det bara att lägga till SLS Online och fortsätta arbeta på som vanligt, säger Helena Samber, gymnasielärare i Marks kommun.

När gymnasieskolorna stängde i våras ställdes allt på ända, men Helena Samber såg möjligheten att fortsätta dela lektionerna digitalt med sina elever.

– Jag delar mina interaktiva lektioner med eleverna och de öppnar upp dem på sina egna enheter hemma och jobbar på som vanligt. Ibland tar vi en paus så att de kan titta på en inbäddad videofilm och sedan samlas vi igen och diskuterar innehållet. Jag kan öppna upp deras kopia av lektionen när som helst, följa deras arbete och ge återkoppling. Det är ingen skillnad på att jobba hemifrån – de får allt de behöver, säger Helena Samber.

Helena Sambers elever ser många fördelar med att arbeta på distans och vill gärna fortsätta med det några gånger i veckan även efter Corona. Då läraren hela tiden kan följa elevernas arbete i SLS Online och ge direkt återkoppling under lektionens gång skapas en nära och direkt kommunikation.

– Allt är samlat på ett ställe, text, bilder, länkar, ljud, filmer och övningar, säger en elev. När jag är hemma kan jag repetera hur många som helst.

Helena Samber har en SMART Board interaktiv skärm i klassrummet och använder den hela tiden i undervisningen. Hon har anpassat sin SMART Board så att alla funktioner klassen behöver finns ett klick bort. Allt finns inbyggt i SMART Boarden, hon behöver inte ens koppla in en dator innan lektionen.

– Jag har favoritmarkerat alla webbsidor vi använder så att jag bara kan klicka för att öppna dem, lexikon, nyheter, digitala läromedel med mer. Jag använder de färdiga mallarna som finns på SMART Boarden nästan varje dag, allt är färdigt. Det är fantastiskt.

Nu träffas hela klassen igen och självklart är det härligt att ses igen, men många elever hoppas att de kan få jobba hemifrån någon gång då och då även i framtiden.