Viktig information om din licens på SMART Learning Suite

Du måste skapa ett SMART Konto

För att få tillgång till alla funktioner i SMART Learning Suite inklusive SLS Online måste du skapa ett personligt SMART Konto som skolans administratör kopplar till skolans licens i nya SMART Admin Portal.
Med ditt SMART Konto loggar du in i SMART Notebook, SLS Online, på SMART Board iQ, SMARTKlubben mm för att nå alla funktioner, lektioner, och stödresurser.
Du måste använda din jobbmejl för att du ska få tillgång till skolans licens!

Läs mer hur du gör och varför >>