Thoren Framtid först i Sverige att bli en SMART Exemplary School

SMART Exemplary School Thoren Framtid Ola Brorson SMART Board

 

Under flera år har Thoren Framtid arbetat med att på bästa sätt föra in digitala verktyg i undervisningen. Nu är Thoren Framtid först i Sverige med att bli en SMART Exemplary School – en bekräftelse på att skolornas arbete har gett resultat.

 

Utmärkelsen delas ut av SMART Technologies till de skolor som på ett exemplariskt sätt arbetar strategiskt med digitala verktyg i undervisningen. Som SMART Exemplary Schools blir Thoren Framtids skolor förebilder och kan till exempel få ta emot studiebesök från andra skolor som vill utveckla sitt digitala skolarbete.

– We are proud to award the Thoren Framtid Group with the first SMART Exemplary School designation in Sweden. They join more than 35 schools globally who are not only making innovative use of technology to improve outcomes, but also acting leaders in their communities, säger Jeff Lowe, högste Marknadschef för SMART om utmärkelsen. From all of us at SMART, congratulations to Thoren Framtid Group – we are thrilled to be celebrating your inspirational work and continue this journey with you.

Under tisdagen möttes lärare och IT-ansvariga från tio av Thoren Framtids grundskolor och tre av förskolorna i Växjö för att tillsammans utbildas inom digitalt lärande och ta emot utmärkelsen. Louise Haines och Johan Bergman från SMART Technologies och Karin Lind från Netsmart ledde utbildningen och utdelningen av SMART Exemplary School plaketten. Samtliga lärare som deltog under dagen kommer även bli SMART Exemplary Educators och leda det digitala arbetet på sina respektive skolor vidare.

För Ola Brorson, lärare på Thoren Framtid i Växjö, betyder utmärkelsen mycket. Han har i flera år varit med och byggt upp en struktur och strategi för hur digitala verktyg ska användas i undervisningen.
– Den här utmärkelsen som vi har fått i dag, och som är till alla Thoren Framtids grundskolor och förskolor, är jätteviktig för oss, säger Brorson. Det betyder att den satsning vi gör på att vara bra digitala skolor fungerar och det är en kvalitetsstämpel på vårt arbete. Vi har jobbat väldigt hårt med detta i många år och det är roligt att få fira det arbetet.

Att Thoren Framtid har en tydlig plan för den digitala undervisningen har varit en viktig del till att skolorna nu får utmärkelsen från SMART Technologies. Nu hoppas skolorna kunna fortsätta utveckla sin strategi och det digitala arbetet tillsammans. Utmärkelsen SMART Exemplery School ser lärare och IT-ansvariga på Thoren Framtid som en motivation till att ständigt bli bättre.