• SMART Board iQ

  • SMART Learning Suite

  • Lumio

  • SMART Notebook

  • Om SMART utbildning

  • SMARTKlubben

  • SMART Board Pro

  • SMART TeamWorks

  • SMART Meeting Pro

  • Om SMART utbildning

Återskapa korrupt SMART Notebook-fil

Om du råkar ut för att en Notebook-fil blir korrupt kan du försöka återställa den enligt nedan guide: