• SMART Board iQ

  • SMART Learning Suite

  • Lumio

  • SMART Notebook

  • Om SMART utbildning

  • SMARTKlubben

  • SMART Board Pro

  • SMART TeamWorks

  • SMART Meeting Pro

  • Om SMART utbildning

SMART Board® interaktiv skärm integrerade med andra mjukvaror

Arbeta i de programvaror ni är vana vid och nyttja fördelarna med den

gemensamma interaktiva ytan och SMART Ink™ digitalt bläck, både lokalt och i onlinemöten.


Broschyrer

Integration med Microsoft, Google, Cisco Webex, Zoom m fl.

Integration SMART Board Google Microsoft Teams Zoom Cicso Webex

Film om SMART TeamWorks 3 + Microsoft Teams

Film om SMART TeamWorks 3 + Cisco Webex

Film om SMART TeamWorks 3 + Zoom

Hitta din mjukvara

Designgranskning på SMART Board interaktiv pekskärm


Designgranskning

Interagera med 3D CAD och BIM-filer direkt i branschledande

programvaror såsom Tekla, Autodesk och Adobe.

Zooma/navigera med gester och komplettera med SMART Ink digitalt bläck.  

Utbildning

Vi säkerställer att investeringen ger önskat reslutat

Branscher

Vad kan SMART tillföra

din bransch?

SMART återförsäljare

Hitta din lokala SMART ackrediterade återförsäljare

Support

Netsmart finns med dig

hela vägen