SMART Board® tillbehör 

Tillbehör som SMART dokumentkamera, SMART kapp och SMART högtalare

gör ditt klassrum eller mötesrum komplett.

Villka tillbehör finns till SMART Board