SMARTKlubben användarförening för SMART Board och SMART Learning Suite

SMARTKlubben

- Sveriges användarförening för
SMART Board och SMART Learning Suite

Kostnadsfritt medlemskap - öppen för alla

Webinarier om SMART Learning Suite

 Anmäl dig till webinarier >>

Lathund om SMART Learning Suite

Ladda hem lathund >>

Senaste nytt från SMARTKlubben

Vad lärare säger om SMARTBoard


"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."