Instruktionsfilmer om SMART Board
och SMART Learning Suite

Tio filmer Kom igång med SMART Notebook

Film 1: Starta SMART Notebook, skriva, flytta och spara

Film 2: Rullgardinen

Film 3: Länka till webbsida och skriv med SMART Ink

Film 4: Objektanimering

Film 5: Magiska pennan

Film 6: Galleriet Pedagogiskt material

Film 7: Bildtransperens och oändlig kloning

Film 8: Ordna objekt

Film 9A: Gruppera objekt

Film 9B: Lås och förflytta objekt

Film 10: Skriv ut och skicka

Fler filmer om SMART Notebook

För fler filmer om SMART Notebook, besök vår YouTube-kanal:
SMART Board Sverige:

 

Fler instruktionsfilmer

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE

Filmer om SMART lab

Film 1: Supersortering

Film 2: Etikettsavslöjning

Film 3: Flip Out

Film 4: Fyll i lyckorna

Fler filmer om SMART lab

För fler filmer om SMART lab, besök vår YouTube-kanal:
SMART Board Sverige:

 

Fler instruktionsfilmer

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE

Filmer om SMART response

Film 1: Skapa test i SMART response

Film 2: Utför test i SMART response

Fler filmer om SMART Board

För fler filmer om SMART Board, besök vår YouTube-kanal:
SMART Board Sverige:

 

Fler instruktionsfilmer

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE

Filmer om SLS Online

Film 1: Hur lärare loggar in på SLS Online

Film 2: Hur elever loggar in på SLS Online

Film 3: SLS Online - en introduktion

Film 4: Hur man undervisar i SLS Online

Film 5: Dela lektioner till eleverna i SLS Online

Film 6: Skapa en kollaborativ arbetsyta i SLS Online

Fler filmer

För fler filmer om SMART Board och SMART Learning Suite, besök vår YouTube-kanal:
SMART Board Sverige:

 

Fler instruktionsfilmer

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE

Filmer om SMART Dokumentkamera

Film 1: SMART Dokumentkamera SDC-550

Film 2: SMART Dokumentkamera - en introduktion

Film 3: Förstora med SMART Dokumentkamera

Film 4: Spela in filmer med barnens egna bilder

Film 5: Ta bilder sekventiellt med SMART Dokumentkamera

Film 6: SMART Dokumentkamera i undervisningen

Fler filmer om SMART Board

För fler filmer om SMART Board, besök vår YouTube-kanal:
SMART Board Sverige:

 

Fler instruktionsfilmer

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE