SMART amp logo

SMART amp™

- en online-baserad mjukvara för kollaborativt lärande i realtid

 

SMART amp är en webbaserad mjukvara som för samman elever, lärare, föräldrar och alla digitala enheter (datorer, chromebooks, iPads, surfplattor och den gemensamma digitala ytan)

för kollaborativt samarbete när som helst, var som helst.

 

FILM: SMART amp

SMART amp ingår i SMART Learning Suite

Har ni G Suite for Education på skolan?

Prova SMART amp kostnadsfritt

Vad är SMART amp

Vad är SMART amp?

Pedagogen bjuder in sina elever för att samarbeta, lösa problem eller svara på responsfrågor via sina digitala enheter

på en stor digital, gemensam panorerbar arbetsyta, i helgrupp,

i mindre grupp eller enskilt.

På arbetsytan går det att lägga in text, bilder, filmer, Notebookfiler, pdf:er, länkar med mera. Eleverna kan befinna sig i samma rum eller på olika platser, hemma och i skolan. Det enda som krävs är en internetuppkoppling.

 

Eleverna kan följa arbetet via sina enheter

Du som lärare kan förbereda ett projektarbete i mjukvaran SMART amp på din dator. Du kan lägga in bilder, text, länkar med mer på arbetsytan. Du kopplar din dator till SMART Board och går igenom elevernas uppgift gemensamt i gruppen. Om du så önskar kan eleverna följa det du gör på SMART Board via sina datorer eller surfplattor.

 

Arbetsytan är mycket stor och du kan zooma ut och se hela ytan för att sedan välja att zooma in på ett ställe. Du kan se hela bilden eller fokusera på detaljer.

 

SMART amp online-mjukvara skola
SMART amp kollaborativt lärande i realtid

SMART amp - var som helst när som helst

Efter genomgången kan du dela in eleverna i grupper och ge dem varsin yta att samarbeta på. Eleverna kan sitta bredvid varandra eller på olika ställen, det enda som krävs är att de är uppkopplade till internet.

Du kan välja vem eller vilka som ska kunna tillföra saker på arbetsytan och vilka som bara ska kunna följa det som händer.

 

En elev kan sitta hemma, en elev på skolan och en tredje i biblioteket. Alla kan tillföra saker eller göra förändringar på den gemensamma arbetsytan. Alla ser hela tiden var de andra gör, i realtid.

 

SMART amp ger underlag för formativ bedömning

Inbyggt i SMART amp finns response-verktyg för att du och eleverna ska kunna följa elevernas kunskapsutveckling. Förbered ett prov eller ställ en fråga mitt under lektionen eller när som helst.

 

G Suite for Education och SMART

SMART amp bygger på Googles plattform G Suite for Education vilket betyder att lärare och elever loggar in med sitt Google-konto, delar filer i Google Drive och koncentrerar sig på lärande istället för på administration.

 

SMART amp och formativ bedömning

Fler filmer om SMART amp

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE