Mer om SMART Learning Suite

SLS Online i distansundervisningen

Se filmen hur SLS Online fungerarar i distans- och fjärrundervisning med Microsoft Teams, Google Meet och Zoom.

 

 

Integration
G Suite - SLS Online

Skapa, spara och dela lektioner i olika format, SLS-filer, PDF, Power Point, Google Slides, Docs och Forms direkt inne i Google Drive.

Allt samlat på ett ställe.

Produktblad >>

Integration
Microsoft Teams - SLS Online

Skapa, spara och dela lektioner i olika format, SLS-filer, PDF, Power Point direkt inne i Microsoft Teams. Allt samlat på ett ställe.

 

 

Kraftfulla verktyg som engagerar eleverna höjer måluppfyllelsen

Interaktiva lektioner


SMART Notebook® laddas hem på pedagogens dator, Windows eller Mac och innehåller interaktiva verktyg anpassade till alla ämnen och åldrar.

Kollaborativa arbetsytor


Elever använder sitt eget digitala verktyg för att utforska, samla information och samskapa på en inspirerande delad digital yta.

Spelbaserade aktiviteter


Pedagoger använder mallar för att skapa spelbaserade övningar med eget innehåll på under fem minuter. Anpassas till alla åldrar och ämnen.

Formativ bedömning


Responsverktyg för formativ bedömning och utvärdering av undervisningen. Pedagoger skapar egna prov med text och bild.

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?


SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!


SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.


SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE