Hilda Hanson ger sina fyra bästa tips till dig som har elever med autism/asperger

Hilda Hanson har diagnosen högfungerande autism. Under sin skoltid mötte hon många lärare med stor okunskap om autism och asperger. Här ger hon sina fyra bästa tips till dig som har elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Hilda Hansons bästa tips om SMARTBoard


Hilda Hanson beskriver sig själv som en lugn men impulsiv tjej som är engagerad i många frågor. Under sin skoltid mötte hon fördomar och okunskap om hur det är att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Idag föreläser hon för pedagoger om hur de kan anpassa sin undervisning för att underlätta för elever med liknande svårigheter.


-Vissa lärare verkade inte vilja förstå vad det innebär att ha diagnosen autism, medan andra ville förstå men inte fick någon hjälp. En lärare sa till mig: Du kan om du vill, säger Hilda Hanson.

Hon säger att det finns mycket kunskap att hämta och nämner SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Autism – Aspergerförbundet. SPSM har kurser man kan gå och material att använda i undervisningen.


Hildas fyra bästa tips till dig som lärare:


1. Schema med bildstöd och maskinskriven text

Personer med autism/asperger har ofta en språkstörning som innebär att de har svårt med uttal och svårt att förstå vad ord betyder. Det blir svårare att förstå vad ett ord betyder om man bara förklarar med det talade språket, det blir mycket lättare om man kopplar ordet till en bild. Pictogram är ett väl fungerande visuellt språk utvecklat för personer med utvecklingsstörning. Systemet innehåller idag drygt 2 000 pictogrambilder på 22 olika språk. Varje pictogrambild står för ett ord eller ett begrepp som till exempel ”pojke” eller ”ledsen”.


Om du arbetar med en SMART Board kan du förtydliga dagens schema genom att koppla bilder till de olika aktiviteterna under dagen, en bild för varje aktivitet/ämne. Om eleverna ska LÄSA under lektionen kan en bild på en bok vara lämplig att använda, aktiviteten LUNCH kan symboliseras av en bild på en tallrik, glas och bestick. Bilderna placeras i rätt ordning längs den ena kanten på arbetsytan på SMART Boarden. En pil dras till den aktivitet som pågår för tillfället.


För att förtydliga ytterligare kan läraren även placera en extra stor bild mitt på tavlan som beskriver den aktivitet som pågår. På det viset kan eleven enkelt se vad hen ska göra just nu på den stora bilden och även vad som ska hända under resten av dagen i det mindre schemat bredvid.

Under den stora bilden skriver läraren instruktioner till eleverna som innehåller svar på frågorna:

  • Vem
  • Vad
  • Hur
  • Varför
  • Hur länge
  • Vad händer sedan

Hilda tipsar även om att läraren ska använda funktionen i SMART Notebook som omvandlar handskriven text till maskinskriven:

- Lärare skriver olika bra, ibland förstår man inte kråkfötterna. Det är bättre med maskinskriven text, man ser alla bokstäver och på SMART Boarden blir det tydligt och skarpt så man ser även om man sitter långt från skärmen.


2. Spara lektionen och visa exakt samma nästa dag

Det är jobbigt med förändringar för personer med autism/asperger. Om elever och lärare har skrivit och ritat något på SMART Boarden, ex en tankekarta, ska läraren spara den så att eleverna kan se exakt samma tankekarta dagen efter. Läraren kan även dela lektionen med eleverna så att de kan öppna och arbeta vidare med lektionen hemma.


3. Dela lektionen till eleverna i realtid med SLS Online

Elever med autism/asperger behöver ofta hjälp med att kunna fokusera och skärma av. Genom att dela lektionerna till elevernas egna enheter via SMART Learning Suite Online kan eleverna sitta bakom en skärm i klassrummet och ändå följa det läraren gör på SMART Boarden i realtid.

Med tanke på att många elever i skolan har behov av att kunna skärma av från omgivningen anser Hilda att skolor borde omvärdera kepsförbudet:

-Kepsen fungerar som en avskärmning för många elever, bakom kepsens skärm kan de stänga ute många störande intryck och de kan sitta i lugn och ro, glada och harmoniska säger hon.


4. Ordning och reda med färgkodning

Hilda beskriver hur många personer med autism/asperger behöver tydlighet och struktur i vardagen och tipsar om att använda färgkodning i klassrummet.

-Man kan organisera sakerna i klassrummet efter olika teman, varje tema har en färg, säger Hilda Hanson. Hyllor med ex mattematerial kan ha en färg och på hyllorna ska det stå lådor i samma färg med en lapp på där det står vad lådan innehåller. Hjärnan får hjälp med att sortera och det blir lättare att hitta det man letar efter.


Mer om Hilda Hanson:

  1. Läs mer om Hilda Hanson på hennes hemsida: http://www.hildahanson.se/
  2. Lyssna på intervju med Hilda Hanson i Lågaffektiva podden: https://soundcloud.com/lagaffektivapodden/intervju-med-hilda-hanson?in=hilda-hanson/sets/aer-med-som-gaest-hos-andras
Hilda Hanson bästa tips om SMART Notebook