Vad är SMART Board®

SMART Board är lärarens pedagogiska undervisningsverktyg

— interaktiv whiteboard, dator och projektor i ett och samma verktyg.

 

Utbildning sker när människor interagerar med varandra. När vi samtalar, funderar, analyserar och drar slutsatser.

Interaktion kräver att det finns en kontakt mellan deltagarna i gruppen och ett flöde som inte bryts.

En grupp människor som interagerar med varandra behöver en gemensam yta att samlas kring.

Pedagoger har i alla tider använt en gemensam yta i undervisningen,

vi har ritat med pinnar i sanden, skrivit med kritor på svarta tavlan och gjort tankekartor på whiteboarden.

Vad är SMART Board

Hur funkar SMART Board?

SMART Board kan du fortsätta att interagera med eleverna så som du alltid har gjort på whiteboarden eller på svarta tavlan, vem som helst kan gå fram till SMART Board och skriva eller sudda.

 

På SMART Board kan du dessutom använda alla resurser som finns på datorn och på internet. Du kan visa film, söka fakta på internet, arbeta med interaktiva övningar på läromedelsförlagens och andras webbsidor eller skapa egna interaktiva lektioner i den medföljande mjukvarusviten SMART Learning Suite.

Spara lektionsfilen med era anteckningar, repetera, mejla eller skriv ut.

 

SMART Board med mjukvarusviten SMART Learning Suite fungerar som klassens gemensamma plattform där elever och lärare kan kommunicera och interagera med elevernas olika digitala arbetsverktyg, datorer, chromebooks, surfplattor och telefoner oavsett märke och modell.

Med SMART Board kan du tillgodose alla elevers olika inlärningsstilar.

 

FILM - Varför SMART Board

SMART Learning Suite

- mjukvara för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen


Mer om SMART Learning Suite

SMART Learning Suite programvara

SMART Board hårdvara

- optimerad att fungera tillsammans med SMART Learning Suite

Vi kommer gärna till din skola och visar hur ni kan arbeta med SMART Board ihop med andra digitala verktyg

Forskning om SMART Board Teaching, Technology and Learning 2016

Forskning om SMART Board

Hur digitala verktyg och digitala arbetsmetoder kan höja kvalitén på undervisningen: "Teaching, Technology and Learning".

 

"Technology that empowers students to actively
participate and create their own content, and to work together
with their peers and teachers, produces better results."


 

Ladda hem rapporten
"Teaching, Technology and Learning"

Ladda hem SMART Skolbroschyr

SMART Board Skolbroschyr

Ladda hem SMART Utbildningsbroschyr

SMART Board utbildningsbroschyr

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med 25 000 medlemmar, välkommen!

 

SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE