Utbildning sker när människor interagerar med varandra. När vi samtalar, funderar, analyserar och drar slutsatser. Interaktion kräver att det finns en kontakt mellan deltagarna i gruppen och ett flöde som inte bryts.

En grupp människor som interagerar med varandra behöver en gemensam yta att samlas kring. Pedagoger har i alla tider använt en gemensam yta i undervisningen, vi har ritat med pinnar i sanden, skrivit med kritor på svarta tavlan och gjort tankekartor på whiteboarden.

SMART Board är lärarens pedagogiska undervisningsverktyg — en interaktiv whiteboard, dator och projektor i ett och samma verktyg. På SMART Board kan du fortsätta att interagera med eleverna så som du alltid har gjort på whiteboarden eller på svarta tavlan, vem som helst kan gå fram till SMART Board och skriva eller sudda. På SMART Board kan du dessutom använda alla resurser som finns på datorn och på internet. Du kan visa film, söka fakta på internet, arbeta med interaktiva övningar på läromedelsförlagens och andras webbsidor eller skapa egna interaktiva lektioner i den medföljande mjukvarusviten SMART Learning Suite. Spara lektionsfilen med era anteckningar, repetera, mejla eller skriv ut.

SMART Board med mjukvarusviten SMART Learning Suite fungerar som klassens gemensamma plattform där elever och lärare kan kommunicera och interagera med elevernas olika digitala arbetsverktyg, datorer, chromebooks, plattor och telefoner oavsett märke och modell. Med SMART Board kan du tillgodose alla elevers olika inlärningsstilar.


 

Läs om hur digitala verktyg och digitala arbetsmetoder
kan höja kvalitén på undervisningen
i forskningsrapporten

Teaching, Technology and Learning >>

"Technology that empowers students to actively
participate and create their own content, and to
work together with their peers and teachers,
produces better results."


 Boka inspirationspass på din skola


SMART Board hårdvara >>

SMART Learning Suite mjukvara >>

Skolbroschyr

 

Utbildningsbroschyr

 

Go to top