SMART amp ingår i mjukvarusviten SMART Learning Suite                                                                             

SMART amp är en online-baserad mjukvara för kollaborativt lärande i realtid. SMART amp bygger på Googles plattform Google for Education och kan användas på alla digitala enheter (datorer, chromebooks, iPads och plattor) när som helst, var som helst. 

 

Genomgångar i helgrupp, arbete i smågrupper

Pedagogen bjuder in sina elever för att samarbeta, lösa problem eller svara på responsfrågor via sina digitala enheter på en stor digital, gemensam panorerbar arbetsyta, i helgrupp, i mindre grupp eller enskilt. På arbetsytan går det att lägga in text, bilder, filmer, länkar, ljud med mera. Eleverna kan befinna sig i samma rum eller på olika platser, hemma och i skolan. Det enda som krävs är en internetuppkoppling. 

Du som lärare kan förbereda ett projektarbete i mjukvaran SMART amp på din dator. Du kan lägga in bilder, text, länkar med mer på arbetsytan. Du kopplar din dator till SMART Board och går igenom elevernas uppgift gemensamt i gruppen. Om du så önskar kan eleverna följa det du gör på SMART Board via sina datorer eller surfplattor. 

Efter genomgången kan du dela in eleverna i grupper och ge de varsin yta att samarbeta på. Eleverna kan sitta bredvid varandra eller på olika ställen, det enda som krävs är att de är uppkopplade till internet.

Du kan välja vem eller vilka som ska kunna tillföra saker på arbetsytan och vilka som bara ska kunna följa det som händer.

Samarbeta från olika platser

En elev kan sitta hemma, en elev på skolan och en tredje i biblioteket. Alla kan tillföra saker eller göra förändringar på den gemensamma arbetsytan. Alla ser hela tiden var de andra gör, i realtid.

Panorerbar yta

Ytan är mycket stor och du kan zooma ut och se hela ytan för att sedan välja att zooma in på ett ställe. Du kan se hela bilden eller fokusera på detaljer.

Ger underlag för formativ bedömning

Inbyggt i SMART amp finns response-verktyg för att du och eleverna ska kunna följa elevernas kunskapsutveckling. Förbered ett prov eller ställ en fråga mitt under lektionen eller när som helst.

Google for Education

SMART amp bygger på Googles plattform Google for Education vilket betyder att lärare och elever loggar in med sitt Google ID, delar filer med Google Drive och koncentrerar sig på lärande istället för på administration. 

Prova!

Har ni redan Google Apps for Education på skolan? Prova SMART amp, kostnadsfritt:


Ladda hem:


Läs mer om mjukvarorna i SMART Learning Suite:


Varför SMART Board? >>

SMART Board hårdvara >>

SMART Learning Suite mjukvara >>

Go to top