Det är mycket viktigt att du köper SMART produkter från en ackrediterad återförsäljare.

Netsmart AB är distributör för SMART i Sverige, med ett direkt samarbete med tillverkaren SMART Technologies i Kanada. Vi på Netsmart AB har arbetat med SMART sedan 1995 och har byggt upp ett rikstäckande nätverk av noga utvalda återförsäljare som säkerställer att du som kund får ett professionellt och bemötande i alla led, från valet av produkter, till utbildning av pedagogerna och tekniskt stöd och support.

SMART ackrediterad återförsäljare ger dig tillgång till

  • återförsäljare och installatörer utbildade av Netsmart som är väl förtrogna med SMART produkter. En SMART ackrediterad återförsäljare kan alltid vända sig till expertisen på Netsmart AB. En icke-ackrediterad återförsäljare är inte expert på SMART.
  • en ackrediterad återförsäljare garanterar att produkten är svensksåld och att du som kund får service utförd i Sverige. Köper du av en icke ackrediterad återförsäljare riskerar du att service sker utomlands.
  • full trygghet och garanti i Sverige. En icke-ackrediterad återförsäljare kan inte erbjuda samma fördelaktiga garanti på SMART produkter.
  • lokal support av Certifierad SMART tekniker i Sverige. En icke-ackrediterad återförsäljare skickar supportärenden utomlands vilket tar lång tid och är krångligt för kunden.
  • Certifierad SMART Utbildning i flera steg som säkerställer investeringen nu och i framtiden, med möjlighet att bli SMART Diplomerad Skola. En icke-certifierad utbildare har ingen kontakt med SMART Technologies i Kanada, har inte rätt att utfärda diplom och har inte samma kunskap om produkterna och utvecklingen inom SMART.
  • medlemskap i SMARTKlubben med 25 000 medlemmar och 2000 lektioner och aktiviteter. På SMARTKlubben finns instruktionsfilmer, forum för erfarenhetsutbyte, det svenska galleriet och mycket annat. Om du köper en SMART produkt av en icke-ackrediterad återförsäljare måste skolan betala en inträdesavgift till SMARTKlubben på 5990 kronor.
  • kostnadsfri SMART Skolledarutbildning, nätverksträffar, workshops och inspirationsträffar runt om i hela landet, under ledning av SMART Certifierade utbildare.
  • möjlighet att bli en SMART Exemplary Educator (SEE), ett internationellt nätverk av pedagoger över hela välden.
  • ett auktoriserat samarbete direkt med tillverkaren SMART Technologies som garanterar lagstadgat producentansvar för hantering av elektroniska produkter.
  • snabba leveranser direkt från vårt centrallager i Malmö. 

SMART ackrediterade återförsäljare >>

 

Go to top