Det är mycket viktigt att du köper SMART produkter från en SMART ackrediterad återförsäljare.

Netsmart AB är distributör för SMART i Sverige, med ett direkt samarbete med tillverkaren SMART Technologies i Kanada. Vi på Netsmart AB har byggt upp ett rikstäckande nätverk av noga utvalda återförsäljare som säkerställer att du som kund får ett professionellt bemötande i alla led, från valet av produkter, till utbildning, tekniskt stöd och support.

Go to top